.

.

Nu har vi invigt våra tillbyggda lager- och produktionslokaler!

I samband med vår interna julfest så passade vi på att inviga vår nya tillbyggnad i Upplands Väsby. Vår ägare Karl Larsson fick förstås den äran att klippa bandet, som en start på kvällens fortsatta festligheter.

Ännu återstår en del detaljer interiört innan vi är helt klara med projektet, men har redan nu stor nytta av de ökade ytorna i vår dagliga verksamhet. Bygget inleddes i våras med att en temporär lagerbyggnad demonterades, för att möjliggöra en utbyggnad med 270 nya kvadratmeter.

Det här skapar fördelar i form av en ännu bättre godsmottagning, nya ytor för packning och utleverans samt ett utökat utrymme för de drygt 25 000 montage vi årligen utför.

Sammantaget har vi nu skapat förutsättningar för att kunna expandera ytterligare i kombination med ett tydligt materialflöde genom hela produktionen.