Kontakta oss

 

MagiCAD

MagiCAD innehåller Europas största databas med 1 miljon produkter från världens främsta tillverkare. Produkterna har rätt dimensioner och relevant teknisk data anges. 

Axel Larsson produktblad om Magicad

Öppna MagiCAD databas

 

KORTFAKTA

• Beräkningar kan göras under arbetets gång. Gör integrerade
beräkningar (t.ex. tryckfall, ljudnivåer, sprinklersystem),
kortslutningsberäkningar, kabelberäkningar, kollisionskontroll
samt dimensionering

• Äkta BIM-arbetsflöde

• Högre produktivitet och lägre kostnader genom att arbetet
baseras på verkliga produkter

• Omfattande lokalisering och stöd för lokala bygg- och
konstruktionsnormer

• MagiCAD för Revit gör dig till en attraktiv anbudsgivare och
deltagare i El- och VVS-projekt av alla storlekar. Den centraliserade
och delade projektmodellen omfattar alla våningsplan i byggnaden.
Koordineringen av ett projekt blir effektivare genom att alla
projektdeltagare hela tiden hålls uppdaterade om tekniska
ändringar osv.

• Beprövad erfarenhet från tusentals projekt