AKO - marknadsledande i Europa på pneumatiska slangventiler.


För media som är slitande, korrosiva, med hög fiberhalt eller hög andel fasta partiklar så är slangventiler den idealiska lösningen!

Det tyska familjeföretaget AKO erbjuder idag ett av världens mest kompletta program av slangventiler, med över 2500 olika utföranden direkt från lager.


AKO slangventiler stänger av flödet luft- och vakuumtätt, även när det är fasta ämnen i mediat. Ventilerna, som bygger på ett flexibelt modulsystem, har ett kompakt format, fullt genomlopp, låg energiförbrukning och en extremt lätt konstruktion genom att husen tillverkas i bl.a. aluminium.

Manschetterna tillverkas i en mängd olika varianter av högvärdigt gummi med högelastiskt vävinlägg, och anpassas till varje given applikation. Sammantaget gör det här att man kan möta upp krav från alla typer av branscher och applikationer.

Pneumatiska slangventiler - fullt genomlopp, 100 % tät och låg vikt.

För avstängning och reglering av slipande, korrosiva och fiberhaltiga media som t.ex. korn, pulver, pellets, damm och vätskor med hög partikelhalt. Ventilen manövreras med tryckluft eller vätska. Snabb stängning, noll läckage, ingen tilltäppning och ett mycket snabbt och enkelt byte av gummimanchett. För manövrering behövs endast en 3/2 magnetventil eller pilotventil.

SE PRODUKTBLAD  >>

 

Mekaniska slangventiler - klarar slam, slurry och högre drifttryck.

Lämpliga för bl.a. slam och slurry samt applikationer med högre tryck upp till 40 bar. Ger fördelar som fritt flöde, minimalt motstånd och låg driftskostnad. Avlagringar upplöses på insidan under stängning vilket ger minimerar tilltäppning och ventilerna klarar stängning även vid större fasta partiklar i mediat. Manövrering med handratt, pneumatiska cylinder (enkel- eller dubbelverkande) alternativt elmotor. 

SE PRODUKTBLAD  >>

Film - så fungerar AKO mekaniska slangventiler:

 

Spårbarhet, specialutföranden och 3.1-certifikat

AKO arbetar enligt en tillverkningsprocess där alla komponenter kan spåras. Det säkerställer en genomgående hög kvalitet. Detta innbär också att AKO, förutom tryck- och hållfasthetsprov, även kan utfärda 3.1 certifikat enligt EN 10204, något som mycket få tillverkare inom detta segment kan erbjuda. Ventiler kan erhållas enligt ATEX, aseptiska och hygieniska utföranden samt med ett stort urval av alternativa anslutningar och material. Programmet omfattar även olika typer av tryckmätare för röranslutning och överströmningsventiler.För applikationer inom en mängd olika branscher

Med ventiler i aluminium, stål, rostfritt stål samt olika typer av plast samt enkelt utbytbara manschetter i NR, EPDM, IIR, FPM, Silikon etc täcker AKO upp en mängd olika typer av applikationer. Slangventiler används inom bl.a. kemisk industri, vatten- och reningsverk, bygg- och cement, silos, miljöteknik, gruvor, livsmedel med mera.

 

Film - manschetter och anslutningar:


Kontakta säljare för mer information:

Kontaktuppgifter innesäljare  >>

Kontaktuppgifter utesäljare  >>