Kontakta oss


Hållbarhet - en central del av vår verksamhet


Axel Larsson värnar om vår gemensamma omvärld och prioriterar därmed arbetet för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi vill minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan, arbeta för en hållbar resursanvändning samt erbjuda ett gott ledarskap och trygg ekonomi.

Vi vill erbjuda våra anställda en bra arbetsmiljö och ett utvecklande arbetsklimat där mångfald och jämställdhet är en självklarhet.

Våra kunder och leverantörer ska uppleva oss som transparenta, där vi i våra relationer alltid agerar enligt etiska affärsmetoder och främjar mänskliga rättigheter.

För att utvärdera och utveckla vårt hållbarhetsarbete har vi valt att låta ett oberoende, internationellt analysföretag granska vårt hållbarhetsarbete. Vi är därför mycket stolta över att Ecovadis, som årligen analyserar mer än 100 000 företag, har tilldelat oss en bronsmedalj. Resultatet visar att vi är på rätt väg.

Hållbarhet är en självklarhet! Kontakta oss gärna för mer information.

Intygande om hållbarhetsarbete Axel Larsson

Certificate of susainability efforts