2023-12-15:

Axel Larsson startar nytt affärsområde med fördjupad kompetens inom vätgasproduktion

Åke Bäckman (affärsutvecklare), Arjan Jacobs (affärsområdeschef) och Rolf Schytt (VD)

 

För att möta det ökande behovet av komponenter och tekniska lösningar inom vätgasproduktion så bildas det nya affärsområdet Clean Energy Solutions®. I den nya produktportföljen kommer förutom vätgas även komponenter för energigas och andra fossilfria energislag att täckas in.

-Vi är i en uppstartsfas och anställer nu kompetens för att möta kraven samtidigt som vi tecknar upp kända varumärken för att komplettera vår produktmix, säger Åke Bäckman, affärsutvecklare på Axel Larsson.

Som ansvarig för det nya affärsområdet har Arjan Jacobs anställts, som närmast kommer från IMI Critical Engineering. Produktportföljen har redan förstärkts med amerikanska REGO och ACME som har lång erfarenhet på marknaden.

- Axel Larsson har sedan lång tid en mycket stark marknadsposition när det gäller att leverera processventiler, instrument och automationslösningar till industrin, men med den här satsningen så vill vi säkerställa att vi på djupet svarar upp mot de speciella krav och produktbehov som just vätgas och annan fossilfri energiproduktion innebär, säger VD Rolf Schytt.

För mer information, kontakta Arjan Jacobs på telefon 010-455 97 55 eller arjan.jacobs@axel-larsson.se