Kontakta oss


Engineering - en växande del av vår verksamhet

En allt större del av vårt arbete idag handlar om att för våra kunders räkning utföra olika engineeringuppdrag kring flödesreglering. Vi ser ett ökat behov av den här typen av tjänster och genom en medveten satsning från vår sida kan vi vara en aktiv partner inom teknikutveckling och kvalitetsarbete.  

Uppdragen kan gälla beräkningar av kundspecifika lösningar, dimensionering, tester och certifieringar. Vi kan ansvara för att kundunika produkter blir CE-märkta och certifierade genom bland annat TÜV. Vi kan även utföra köld- och värmetester på kundanpassade produkter. 

Vi samarbetar med forskningsinstitutet RISE som hjälper oss med fördjupade hållbarhets- och kvalitetstester. Bilden ovan är ett exempel på en produkt som vi testat hos RISE (fotomontage). 

Dessutom producerar vi en stor mängd köpritningar och sammansatta 3D-ritningar.


För mer information, kontakta:

Magnus Bergqvist, Teknisk chef - 010-455 97 06 eller magnus.bergqvist@axel-larsson.se