Kontakta oss

.

Clean Energy Solutions® by Axel Larsson

Ventiler och instrument för hållbar energi

Vätgas är en nyckelkomponent i övergången till ett hållbart samhälle. Dess betydelse för framtidens energisystem kan inte underskattas, och dess mångsidiga användningsområden gör det till en avgörande pusselbit i strävan efter att minska koldioxidutsläppen och främja grön energi.

Clean Energy Solutions® by Axel Larsson är ett nyskapande affärsområde dedikerat till ventiler och instrument skräddarsydda för industriella processer inom hållbar energi, med ett starkt fokus på vätgas. Genom att specialisera oss på ventiler för hållbar energi strävar vi efter att göra verklig skillnad och bidra till en mer hållbar och miljövänlig framtid. Med vår unika kompetens och fokus arbetar vi passionerat för att möjliggöra effektivare och mer hållbara processer inom energisektorn. Välkommen att följa med oss på resan mot en grönare framtid.

Varför jobba med vätgas?

Vätgas: En ren energibärare

En av de största fördelarna med vätgas är att den är en ren energibärare. När vätgas används som bränsle i en bränslecell, kombineras den med syre för att producera elektricitet, vatten och värme. Denna process släpper endast ut vattenånga, vilket innebär att den inte bidrar till luftföroreningar eller koldioxidutsläpp. Detta gör vätgas till ett mycket attraktivt alternativ till fossila bränslen, som är de största källorna till växthusgaser och klimatförändringar.

Produktion av grön vätgas

Vätgas kan produceras på flera sätt, men den mest hållbara metoden är genom elektrolys av vatten med hjälp av förnybar energi, såsom sol- och vindkraft. Denna process kallas grön vätgasproduktion eftersom den inte genererar några koldioxidutsläpp. Genom att använda överskottsenergi från förnybara källor för att producera vätgas kan vi också lagra energi och balansera elnätet, vilket är avgörande för att hantera intermittensen hos sol- och vindkraft.

Mångsidiga användningsområden

 

Energilagring

En av de mest lovande användningarna av vätgas är energilagring. Eftersom vätgas kan lagras över längre tid och användas vid behov, kan den fungera som en buffert mot variationer i förnybar energiproduktion. Detta innebär att vätgas kan hjälpa till att säkerställa en stabil och pålitlig energiförsörjning, även när solen inte skiner eller vinden inte blåser.

Transportsektorn

Vätgas har också potential att revolutionera transportsektorn. Bränslecellsfordon, inklusive bilar, lastbilar, tåg och till och med flygplan, kan drivas av vätgas. Dessa fordon har längre räckvidd och snabbare tankningstider jämfört med batteridrivna elfordon, vilket gör dem särskilt lämpliga för tunga transporter och långa resor. Dessutom bidrar de till att minska utsläppen från transportsektorn, som står för en stor del av de globala koldioxidutsläppen.

Industriella processer

Industrier som stålproduktion och kemisk tillverkning är svåra att dekarbonisera eftersom de traditionellt sett har förlitat sig på fossila bränslen. Vätgas kan ersätta kol och naturgas i dessa processer, vilket drastiskt minskar koldioxidutsläppen. Till exempel kan vätgas användas i direkt reduktion av järnmalm för att producera stål utan att släppa ut koldioxid.

Uppvärmning

Vätgas kan även användas för uppvärmning av byggnader. Genom att blanda vätgas med naturgas eller använda ren vätgas i befintliga gasnät, kan vi minska utsläppen från uppvärmning, vilket är en betydande källa till koldioxidutsläpp i många länder. Vätgas kan också användas i bränsleceller för att generera både el och värme i kraftvärmeverk.

Kontakta oss för mer information

 

Jag heter Arjan Jacobs och jag är Business Area Manager för Clean Energy Solutions by Axel Larsson. Med stöd från mina kollegor på Axel Larsson Maskinaffär AB är jag övertygad om vår förmåga att hjälpa dig hitta de optimala lösningarna för dina behov. Kontakta mig om du vill ha mer information om ventiler och instrument anpassade för industriella processer inom hållbar energi och följ med oss på vår resa mot en grönare framtid inom energibranschen.

Telefon: 010-455 97 55 Mejl: arjan.jacobs@axel-larsson.se

 

Nyheter Clean Energy Solutions®

Ventiler för vätgas från Clean Energy Solutions®

2024-02-22

 

Nu rullar vi igång våra affärer med produkter till vårt nya affärsområde Clean Energy Solutions®. Denna gång levererar vi 4 st. Pekos kulventiler med säkerhetsspindelförlängare och dubbla packningar som garanterar nollutsläpp.

Läs mer här.

 

 

Axel Larsson startar nytt affärsområde med fördjupad kompetens inom vätgasproduktion

2023-12-15

 

För att möta det ökande behovet av komponenter och tekniska lösningar inom vätgasproduktion så bildas det nya affärsområdet Clean Energy Solutions®. I den nya produktportföljen kommer förutom vätgas även komponenter för energigas och andra fossilfria energislag att täckas in.

Läs mer här. 

 

 

 Följ Clean Energy Solutions® på Linkedin.